KULLANIM KOŞULLARI

Bu sitede (‘’Websitesi’’) yer alan her türlü tasarım, marka, logo ve ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler (bundan sonra ‘’İçerik’’ olarak anılacaktır) üzerindeki fikri mülkiyet hakları ile telif hakları Electrip Araç Kiralama Ticaret A.Ş’nin (bundan sonra ‘’Şirket’’ olarak anılacaktır), bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine (bundan sonra ‘’Zorlu İştirakleri’’ olarak anılacaktır) aittir. Websitesi’nde yer alan içeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik ile ilgili olarak değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek,yayınlamak ve ticari amaçla kullanmak yasaktır.

Websitesi’nde yer alan iletişim yollarıyla her tür yorum, öneri, fikir, grafik ve sair bilgiler, Şirket tarafından, Websitesi kullanıcılarına veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, ticari veya gayri ticari bir amaçla kullanılabilecektir. Şirket , iş başvuruları hariç olmak üzere kendilerine iletilen bu tür bilgileri gizli tutmak zorunda değildir.

Şirket , işbu Kullanım Koşullarında dilediği zaman önceden bilgilendirme yapmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme yapabilir.

Websitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki bilgilerin kullanımı konusunda Şirket herhangi bir garanti vermemekle birlikte kullanım sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Şirket’in hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacaktır.

Websitesi’nden üçüncü kişilere ait sitelere bağlantılar sağlanabilir. Bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak Şirket hiç bir sorumluluk üstlenmez.

Finansal İçerik İlave Kullanım Şartları

Websitesi’nde bulunan finansal bilgiler için, ilave kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.

Websitesi’nde finansal bölümlerde sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi, şekil, değer, yorum ve diğer materyal içerik (hepsi bir arada "Finansal İçerik" olarak adlandırılır) yalnızca bilgi amaçlıdır.

Kullanıcıların, Websitesi’nde yer alan Finansal İçerik’e dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı Şirket ve İçerik Sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.

Yayınlanan Finansal İçeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı Şirket hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın, Şirket’in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.