Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta Levent 199, Büyükdere Caddesi No: 199 Şişli İSTANBUL adresinde mukim ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 999 047 6288 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Electrip Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket ”) Electrip Araç Kiralama Programı (bundan böyle “Electrip” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, Electrip’e üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle “Üye” ya da “Kurumsal Üye” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde uygun bulunarak bizzat onaylanmış ve bir nüshası Üye’ye iletilmiştir.

Bu üyelik sözleşmesi www.electrip.com.tr adresinden erişilebilir olup, Electrip bu sözleşmedeki hüküm ve koşulları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Sözleşme'nin değiştirilen hüküm ve koşullarının sitede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği ve üyeyi bağlayacağı, üye tarafından peşinen kabul edilmiştir.

Şirket ve Üye/Kurumsal Üye ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılabilecektir.

2. Tanımlar

ARAÇ: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile Üye/Kurumsal Üye’nin kullanımına sunulan aracı, ARAÇ PAYLAŞIMI: Şirket tarafından İşbu Sözleşme doğrultusunda üyelere sunulan, belirli park noktalarındaki araçların üyeler tarafından sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde rezerve edilmesi ve kiralık olarak kullanılması hizmeti,

BONUS: Üye/Kurumsal Üye’nin hesabına eklenen her türlü hediye, kampanya ve kredileri,

HİZMET BEDELİ: Şirket’in araç kiralama hizmetinin dışında Üye/Kurumsal Üye adına ödemek durumunda kaldığı tutara ek olarak, söz konusu tutarın %10’una kadar olmak suretiyle ilave olarak yansıtacağı bedeli,

KİRALAMA SÜRESİ: Rezervasyon süresi veya rezervasyon süresi başlangıcından itibaren araçların teslim alındığı noktaya araçların mobil uygulama ile kapıları kilitlenerek Kullanım Kılavuzu’nda anlatıldığı şekilde bırakılması sürelerinden hangisi daha uzunsa o süreyi,

KULLANIM KILAVUZU: Electrip web sitesinde ve araçların içerisinde bulunan, genel kullanımı ve kuralları anlatan bilgileri ve kitapçığı,

MOBİL UYGULAMA: Üye/Kurumsal Üye’nin kaydını oluşturduğu ve araç rezervasyonu, sözleşme onaylama, belgeleri yükleme, kapılarının açılması/kapanması işlemlerinin ve ödemelerin yapıldığı uygulamayı,

GİRİŞ ÜCRETİ: Üye/Kurumsal Üye’nin Electrip’e giriş için ödemesi gereken ücreti,

RFID KARTI: Araçların içerisinde bulunan ve Electrip park noktalarındaki şarj istasyonlarında şarj işlemini başlatmak/bitirmek amacıyla kullanılacak kartı,

SAATLİK ÜCRET: Kullanılan her 1 (bir) saat karşılığında, diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç olmak üzere ödenecek ücreti,

ŞARJ İSTASYONU: Electrip araç teslim alma/etme park noktalarında bulunan ve Şirket’in sorumluluğunda olmayan elektrikli araçların şarj edildiği cihazı,

TARİFE: Şirket tarafından serbestçe belirlenen ve Web Sitesinde duyurusu yapılan Saatlik /Günlük/Haftalık kiralama Ücreti ve diğer ücretleri gösteren fiyat listesini,

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Şirket ile Üye/Kurumsal Üye arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜYE: Giriş Ücreti ödeyen ve Electrip’e üye olan, kendisine Electrip mobil uygulama kullanım yetkisi verilen, işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşullara uyulması şartı ile Electrip hizmetlerinden yararlanan, Sözleşmeyi online ve/veya fiziki olarak imzalayan veya onaylayan, sisteme yüklediği video ile sözleşme şartlarını onayladığını kabul ve beyan eden, kredi kartı bilgilerini sisteme giren kişiyi

KURUMSAL ÜYE: Tüzel kişi olarak fatura bilgilerini, vergi levhası ve yetkili imza sirkülerini sisteme yükleyerek, işbu sözleşme ve diğer bilgilendirme kanallarında yer alan bilgileri kabul ederek kendi hesabı ve Kullanıcı hesabının sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlandığı sırada doğan giriş ücretleri, üyelik ücretleri, kullanım ücretleri ve diğer hasar, zarar, 3. Kişilere verilen zarar ve masraf veya ücretler dâhil tüm ücret, masraf ve üyeliğe ilişkin diğer bedelleri hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ödemeyi kabul eden kişiyi,

KULLANICI: İşbu Sözleşme'nin hükümleri kapsamında Electrip hizmetini kullanması için Kurumsal Üye'nin yetki verdiği herhangi bir onaylı Üye, üyelik sözleşmesini ayrıca ve kendi adına online ve/veya fiziki olarak imzalayan ve onaylayan, sözleşme şartlarını onayladığını kabul ve beyan eden, kredi kartı bilgilerini sisteme giren, gerçek kişidir.

WEB SİTESİ: www.electrip.com.tr linkinden ulaşılacak internet sitesini, ÇAĞRI MERKEZİ: 7 gün 24 saat 0850 222 9989 numaralı telefon numarasından bilgilendirme, rezervasyon ve yol yardım hizmeti veren iş birimini, ifade eder.

3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Şirket’in sunmuş olduğu araç kiralama hizmetinden, Üye/Kurumsal Üye’nin işbu sözleşme kapsamında belirlenen şart ve koşullar çerçevesinde yararlandırılması ve bu konuda doğabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi için usul ve esasların belirlenmesidir. Bu kapsamda, Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

4. Üyelik/Kurumsal Üyelik ve Kullanım Şartları

Üyeliğe başvuru ve/veya üyeliğin devamı için;

4.1. Üye, Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında belirleyeceği ve/veya Web Sitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlayacağı tüm kurallara uymayı peşinen kabul eder.

4.2. Şirket, Üye’den kendi adına düzenlenmiş, Üye’nin doğruluğunu beyan ettiği ve iletildiği tarihte geçerli olan aşağıdaki belge ve bilgileri isteyebilir;

 • a) Mobil uygulamadan fotoğrafı çekilmiş ve net bir görüntüye sahip en az 1 (bir) yılını doldurmuş ilgili araç kullanımına uygun sürücü ehliyetinin aslı. (İşbu kriter farklı araç marka ve modellerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Söz konusu değişiklikler Web Sitesi’nden takip edilebilir),
 • b) İşbu Sözleşme kapsamında Şirket tarafından yeterli olarak nitelendirilebilecek limiti bulunan (sanal olmayan) kredi kartı bilgileri.Üye’nin bilgilerini girmiş olduğu kredi kartı, üyelik başvurusunun kabulü ve her rezervasyonda yeterli bakiyesinin olup olmadığının kontrolü amacıyla web sitesinde belirtilen tutar çekilip, bu tutarın derhal Üye’nin kartına iadesi sağlanacaktır. Şirket, tutarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4.3. Üye, son 1 (bir) yıl içerisinde ehliyetine el konulmamış olduğunu ve son  2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) defadan fazla kusurlu bulunduğu kaza yapmamış olduğunu kabul ve beyan eder. Böyle bir durumda, meydana gelecek tüm zararlar Üye'nin sorumluluğundadır.

4.4. Üye Sözleşme'yi kabul ederek üyelik başvurusu ve/veya üyeliğinin devamı için Sözleşme şartlarına uygun olduğunu beyan etmiş olur. Üye'nin beyanının yanlış olması veya Üye tarafından kurallara uyulmaması durumunda sigorta dahil tüm üyelik hakları geçersiz olur. Üyeliğe başvuran kişi, tüm şartları sağlasa dahi kişinin üyeliğe kabulü tamamıyla Şirket'in inisiyatifindedir. Bu kapsamda, Şirket, Sözleşme'yi herhangi bir uyarıda bulunmaksızın feshetme ve kanuni haklarını kullanma hakkına sahiptir.

Sözleşme, Üye'nin üyelik başvurusunu tamamlamasını takiben üyeliğin Şirket  tarafından kabulü ve Giriş Ücreti'nin Üye'nin kredi kartından tahsili ile başlar.

Electrip üyeliği kapsamında hizmet kullanım şartları aşağıda belirtilen kapsamda olacaktır;

4.4.1 Electrip araçlarını kullanmak için önceden rezervasyon yapmak zorunludur.

4.4.2 Üye arabayı önceden rezerve ettiği süre boyunca kullanabilir.

4.4.3 Üye hesapları ve bu hesaplardan açılmış rezervasyonları bir başkasına kullandıramaz veya devredemez.

4.4.4 Tüm rezervasyonlar aksi şekilde anlaşılmadığı ve/veya Şirket yetkilileri/çağrı merkezi tarafından Üye'ye farklı bir yönlendirme yapılmadığı durumlarda başladığı noktada biter.

4.4.5 Üyeler için Karayolları Trafik Kanunu ile sınırlı olmaksızın ilgili her türlü mevzuatta belirtilen durumların yanı sıra uygun olmayan kullanımlar şu şekilde belirlenmiştir:

 1. Yarış, müsabaka düzenlemek ve/veya katılmak,
 2. Araç ile bir şey çekmek ve/veya itmek,
 3. Araca römork ve/veya başka bir araç bağlamak,
 4. Ticari amaçla kullanmak,
 5. Aracı, alkol, uyuşturucu ve insan bilincine veya hareket kabiliyetine/reflekslerine doğrudan etki edecek herhangi bir maddenin etkisinde kullanmak,
 6. Gümrük ve Trafik mevzuatı başta olmak üzere, T.C. Kanunları ve Yönetmelikleri ve mevzuatına aykırılık teşkil edecek şekilde ve taşınması suç sayılan eşyaların veya kişilerin taşınması amacıyla ve/veya her türlü yasadışı amaçlı iş için kullanmak,
 7. Ehliyetli bir bireyden beklenmeyecek ölçüde tedbirsiz, ihmalkâr ve normal olmayan şekilde kullanmak,
 8. Aracı teslim alınan ülke sınırları dışına çıkarmak,
 9. Araç kullanırken trafikte kullanımına izin verilen donanımlar olmaksızın mobil bir cihaz kullanmak,
 10. Aracın ticari yolcu veya kargo taşıma amacıyla kullanılması,
 11. Aracı elektrikli araçlar için özel olarak dizayn edilmiş şarj istasyonları dışında şarj etmek,

Yukarıdaki kuralların ihlali sebebiyle araç ve üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelecek maddi ve manevi her türlü zarar Üye'nin sorumluluğundadır.

4.4.6 Madde 4.4.5 kapsamında yer alan kurallara uygun olmayan kullanımların tespiti halinde Şirket tarafından belirlenen cezalar (her türlü maddi zarar) Üye'nin hesabına ilave ücret olarak yansıtılabilir ve/veya üyelik iptal edilebilir. Üye bu kapsamda verilen zararların önceden belirlenemez olduğunu ve ilgili zararların Şirket tarafından Üye'nin kredi kartından tahsil edileceğini kabul etmektedir.

4.4.7 Aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan durumların meydana gelmesi halinde Üye, Ceza Tarifesinde belirtilen tutarı  ödemekle yükümlüdür. Ayrıca söz konusu durum/olay sebebiyle gerekli olacak her türlü profesyonel temizlik, tamirat, parça değişikliği, işçilik ve yönetim giderleri, ürün bedeli ve bu sebeple mahrum kalınan her türlü bedel dâhil tüm masraflar da Üye tarafından ödenecektir. Söz konusu ödemeler sigorta kapsamı dışındadır.

 1. Araçta hasara neden olmak,
 2. Aracın ruhsatını kaybetmek,
 3. Araç içerisinde bulunan ve elektrikli araçların şarj edilmesi için şarj istasyonlarında kullanılacak şarj kartını kaybetmek ve/veya zarar vermek,
 4. Aracın penceresini açık veya kapıları kilitlenmemiş şekilde terk etmek,
 5. Işıkların veya aracın elektrik kullanan diğer donanımlarını açık bırakılarak akünün bitmesine sebebiyet vermek,
 6. Rezervasyonsuz araç kullanmak,
 7. Aracı şarjsız bırakmak veya şarj istasyonunda şarj eder durumunda bırakmamak,
 8. Aracı başkasına kullandırmak,
 9. Kendinden sonraki rezervasyonun iptaline sebebiyet vermek,
 10. Aracı temizlik gerektirecek kir, koku veya içerisinde çöp ile bırakmak,
 11. Araçta sigara içmek, (sigara kokusu),
 12. Araçta hayvan taşımak (koku, tüy vb.),
 13. Araca uygun olmayan şekilde yolcu almak, yükleme veya yük taşımak,
 14. Aracı ait olduğu park noktasından farklı bir noktaya bırakmak,
 15. Araçta bulunan Şirket marka yapıştırmalarını çıkarmak, plakalıkta yer alan yazıları sökmek ya da bant vb. şekilde kapatmak,
 16. Araçta bulunan demirbaşları deforme etmek, bozmak, kaybetmek,
 17. Kullanım Kılavuzu'nda anlatılandan farklı şekilde kullanım yapmak,
 18. İşbu Sözleşme kurallarına uygun olmayan ve başkaca cezai şart belirlenmeyen diğer tüm kullanımlar.

4.4.8 Üye, kiralama öncesi ve sonrası aracın tüm teknik ve mekanik eksikliklerini tespit edip Mobil Uygulama üzerinden veya Çağrı Merkezini arayarak veya info@electrip.com.tr adresine elektronik posta ile iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, Şirket 'in ekspertiz raporlarındaki hasar tespit(lerini) kabul etmiş sayılacağını beyan ve taahhüt eder.

4.4.9 Üye, kiraladığı araca ait Electrip park yeri hariç, diğer tüm park yerlerinin  park ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Ödemediği durumlarda, bunlara ilaveten ilgili Hizmet Bedelini de ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

4.4.10 Üye,

 • kullandığı aracın bir kazaya karışması durumunda (Electrip aracı ile olsun ya da olmasın),
 • ehliyetine el konulması durumunda ve/veya
 • güvenli şekilde araç kullanmaya mani olabilecek sağlık probleminin ortaya çıkması durumunda

Şirket'i derhal bilgilendireceğini kabul eder.
4.4.11. Üye, Kullanım Kılavuzu içerisinde yer alan hususları, araç kullanımı ile
ilgili muhtemel her türlü durumu, aracın güvenliği ile ilgili detayları, araç içerisinde bulunan RFID kartının düzgün kullanımı ile ilgili bilgileri okuyup anladığını peşinen kabul eder.
4.4.12. Üye, aracın üzerine herhangi bir yazı yazamaz, tanıtım ve reklam
yapamaz ve araç üzerinde, aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik, oynama ve/veya ekleme yapamaz.
4.4.13 Şirket, yukarıda bahsedilen durumlardan biri veya bir kaçının
gerçekleşmesi halinde herhangi bir uyarıda bulunmaksızın işbu
Sözleşme'yi feshedebilir ve her türlü zararının tazminini talep edebilir.
4.4.14.Araçların Üye dışında kullanımı tespit edildiğinde aracı o dönemde rezerve etmiş Üye Ceza Tarifesinde belirtilen tutarı ödeyeceğini   kabul ve taahhüt eder.
4.4.15. Kullanıcı her taşıt kullanımı öncesinde rezervasyon oluşturduğu,
Kurumsal Üye'ye eposta/SMS yoluyla bildirilecek olup, Kurumsal  Üye bu eposta'ya/SMS'e karşı rezervasyonu onaylamadığını yazılı olarak 15 dakika içerisinde bildirmediği sürece rezervasyonun onaylandığı kabul edilecektir.

5. Ücretlendirme

5.1. Üye, Giriş Ücreti olarak Web Sitesi'nde bildirilen ve zaman içinde Şirket tarafından başkaca bir bildirim yapılmaksızın güncellenebilecek tutarı ödemeyi kabul eder. Giriş Ücreti, üyelik başvurusunun Şirket tarafından kabul edilmesini takiben derhal Üye'nin kredi kartından ek onaya gerek olmaksızın tahsil edilecektir.

5.2. Üyelik tamamlandıktan sonra Giriş Ücreti hiçbir şekilde Üye'ye iade edilmez.

5.3. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen tarife, ceza,hizmet koşulları ve diğer tüm ücretler için güncel tutarlar da yine Web Sitesi'nde ilan edilecektir. Bunların yanı sıra Electrip tarifelerindeki ücretler, araç modeli, lokasyon, gün, saat bloğu ve saate göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca Şirket tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

5.4. Kiralama Süresi içerisindeki tüm paralı otoyol ve köprü geçiş ücretleri Üye'ye ait olacaktır.Paralı otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Şirket  tarafından ödendiği hallerde her bir geçiş için geçiş ücretine ilaveten, Hizmet Bedeli alır. Üye'nin trafik cezası alması ve söz konusu cezaya ilişkin trafik cezasının Şirket tarafından ödendiği durumlarda, Şirket operasyonel maliyeti doğrultusunda trafik cezası bedeline ek olarak Hizmet Bedeli tahsil edebilir. Söz konusu Hizmet Bedeli, Web Sitesi'nde duyurulmak suretiyle Şirket tarafından değiştirilebilir.

5.5. Hizmet Bedeli kapsamında; Şirket, Web Sitesi, Mobil Uygulama ve diğer kanallar üzerinden verilen rezervasyon alma, rezervasyon değişikliği, rezervasyon iptali vb. hizmetlerin her biri için işlem başına minimum 5 TL olmak üzere Web Sitesi'nde belirtilen güncel tutarları isteme hakkını saklı tutar.

5.6. Electrip rezervasyonları için kiralama ücretleri, Kiralama Süresine göre hesaplanarak fiyatlanır ve her bir Üye en az 60 (altmış) dakikalık periyotlar halinde ücretlendirilir.

5.7. Üyenin, araca ilişkin önceden belirlenen rezervasyon süresi dışına çıkarak arabayı en az 15 dakika geç getirmesi halinde, Üye, Kiralama Süresi için aracı kiralamış sayılacak ve Şirket'e  Kiralama Süresine denk gelen kullanım ücretini, sonraki rezervasyon bu sebeple iptal olması halinde ilgili ücretin tamamını ve hizmet koşullarında yer alan  aracı geç getirme bedelini ödeyecektir.

5.8. Henüz başlamamış rezervasyonlar Mobil Uygulama, Web Sitesi veya Çağrı Merkezi üzerinden iptal edilebilir ve rezervasyonlara ilişkin olarak yapılacak her iptal işlemi için Üye en az 20 TL rezervasyon iptal ücreti olmak üzere aşağıdaki maddelerde belirtilen tutarları ödemekle yükümlüdür. Başlamış veya süresi geçmiş rezervasyonlar için iptal yapılamaz. 

5.9. İptal işlemi rezervasyon başlamadan 48 saat ve öncesinde gerçekleştiriliyorsa 20TL Hizmet Bedeli uygulanır.

5.10. İptal işlemi rezervasyon başlamadan önceki son 12 saatten önce gerçekleştiriliyorsa rezervasyonun kiralama bedelinin %50'si+20 TL Hizmet Bedeli uygulanır.

5.11. Eğer iptal işlemi rezervasyonun başlamasına 12 saat veya daha az süre kala bir zamanda gerçekleştiriliyorsa, kiralama ücretinin tamamı Üye'nin provizyonundan tahsil edilir.

5.12. Şirket , Üye'nin kredi kartından mail order ile para çekmeye yetkilidir. Bu bedel Üye tarafından kiralanan aracın kiralandığı belirtilen süre içerisindeki işbu Sözleşme ile belirlenen sigorta şartları kapsamı dışında kalan hasar bedellerini, üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi zararları, para cezalarını, trafik cezalarını, araç kiralama bedeli, üyelik bedeli, teslim iade ve işbu Sözleşme'de Şirket tarafından tahsil edilebileceği açıkça belirtilen diğer tüm bedelleri kapsar.

5.13. Tüm  Bonus'ların bir geçerlilik süresi vardır ve süresi dolan  Bonus'lar iptal edilir. Kullanım süresi belirtilmeyen Bonus'lar yüklendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay geçerlidir. Bonus'lar sadece tarife ücretleri ve Şirket tarafından sunulan diğer hizmetlerin ücretlerinin ödenmesinde kullanılabilir.

5.14. Şirket, işbu Sözleşme'de yer alan ücretleri dilediği an değiştirme hakkını elinde bulundurur. Web Sitesi'nde beyan edilen bu yeni fiyat ve ücretlendirmeyi Üye peşinen kabul eder.

6. Ödemeler

6.1. Üye bu Sözleşme'yi online platformlar üzerinden onaylaması ile birlikte Şirket'e, işbu Sözleşme kapsamında yapılması gereken tüm ödemelerin Şirket tarafından Üye hesaplarından ya da kredi kartlarından çekilmesi için onay vermiş olur. İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenen bedeller Üye'ye herhangi bir bildirim yapmaksızın Şirket tarafından herhangi bir zamanda tahsil edilebilir.

6.2. Her ne sebeple olursa olsun Üye'nin kendisine faturalandırılan hizmetin tamamını ödememesi durumunda, Şirket ödemenin tamamı gerçekleştirilene kadar üyeliği belirli bir süre durdurma ya da iptal etme hakkını saklı tutar.

6.3. Tüm ödemeler, rezervasyon onayı sonrasında kullanım öncesi ve kullanım sonrası olarak Şirket tarafından belirlenecek şekilde Üye'den hemen tahsil edilir ve kullanıma ilişkin fatura düzenlenir.

6.4. Tüm hasarlar, sigorta kapsamı dışındaki giderler, trafik ve park cezaları, üyelik kapsamı dışındaki idari ödemeler ve cezalar araç kullanımının tamamlanmasıyla birlikte diğer ücretlere ilave olarak derhal ödenecektir. Araç teslimini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Üye tarafından ödemesi yapılmayan tüm bu ücretler faiz uygulamasına tabi olacaktır.

6.5. Herhangi bir ödemede, ödemeye ilişkin olarak Üye'nin kredi kartından provizyon alınmaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsil edilmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen tüm alacak muaccel olacak ve tahsili için yasal yollara başvurulacaktır.

6.6. Kredi kartı bilgileriniz Payten Teknoloji A.Ş. tarafından, uluslararası kart kuruluşları güvenlik standartlarına (PCI-DSS) uygun olarak saklanmaktadır.

7. Faiz

7.1. İşbu Sözleşme'den doğan her türlü alacak, ödeme gününü takiben herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden muaccel olur. Söz konusu alacaklar, muacceliyet tarihinden itibaren aylık yüzde 3 faiz oranına tabi olacaktır. Söz konusu faiz oranları Web Sitesi'nde duyurulmak suretiyle Şirket tarafından değiştirilebilir.

7.2. İşbu Sözleşme kapsamında ödeme vadesinin belirlenebilir olmadığı hallerde söz konusu ödemenin vade dolum tarihi ve faiz başlangıç tarihi, araç teslimini takip eden 5. (beşinci) iş günüdür.

8. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Şirket, Üye'nin, üyelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kuruluşlara başvurarak Üye hakkında bilgi edinebilir, risk incelemesi yapabilir.  Üye Mobil Uygulama ve diğer yöntemlerle  verdiği bilgi ve belgelerin doğruluğunu beyan eder.

8.2. Şirket, yasalarla belirlenen hallerde talep edilen bilgileri kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara vermekle yükümlüdür.

8.3. Üyelik Sözleşmesi feshedilmiş bir Üye'nin tekrar üye olmak istemesi halinde  üyeliğinin fesih ile sona ermiş olması sebebiyle kişi Giriş Ücretini yeniden ödeyerek üye olmayı kabul eder.

8.4. Üye, Şirket  tarafından verilen kullanıcı adı ve şifresi ile elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder.

8.5. Üye, mücbir sebepler, bakım-onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya Şirket'in yasal kurumlarca kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre durdurulması halinde araç kiralama hizmetlerinin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle Şirket'ten hiçbir talepte bulunamaz. Şirket, mümkün olan hallerde bu hususları Üye'ye duyuracaktır.

8.6. Üye, aracı teslim aldığı şekilde özenle kullanarak süre bitiminde veya Şirketin tek taraflı talebi halinde derhal iade etmekle yükümlüdür. Kira süresi bitiminde veya bitiminden önce aracın Şirket tarafından geri istenmesi halinde Üye, aracı iade etmez ise emniyeti suiistimal suçunu işlemiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Diğer üyelerin geç getirmesi veya arıza, hasar, hava şartları vb. beklenmeyen durumlar sebebiyle rezervasyon saatinde aracın hazır durumda Üye'ye sunulamamasından Şirket sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda Şirket Üye'ye başka bir araç önerebilir veya rezervasyonu bedelsiz iptal edebilir.

8.8. Üye, güvenlik ile korunan veya girişi herkese açık olmayan kampüs, tesis, site vb. yerlerde bulunan Electrip park noktalarındaki araçlar için, bu bölgelere giriş izni olmadığı halde rezervasyon yaptığı durumlarda, araca ulaşamaması sebebiyle Şirket'ten hiçbir talepte bulunamaz. İşbu hallerde Şirket, kendi inisiyatifiyle (i) rezervasyonu iptal ederek, ilgi ücreti, Üye'nin hesabına Bonus olarak ekleyebilir veya (ii) Üye'yi diğer bir park noktasındaki araca yönlendirebilir. Üye, her kiralama öncesi aracı inceleyerek ve hasarsız olduğunu denetleyerek teslim aldığını ve Şirket'e belirtmediği hasarlardan sorumlu olduğunu kabul eder.

8.9. İşbu Sözleşme kapsamında Şirket'in ticari kayıtları, belgeleri, Mobil Uygulama içinde yapılan işlemler, Şirket'te bulunan sözleşme onay log kayıtları ve her tür kalıcı veri saklayıcı verisi ve uzaktan iletişim aracı ile alınmış onay ve yapılan işlem kayıtları kesin delil teşkil eder. Şirket, Web Sitesi'nde yayınlayarak işbu Sözleşme'de değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8.10. Üye, güncel elektronik posta adresini, mobil telefonunu, tercih ettiği iletişim adreslerini, posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini iletmek ve güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde, Şirket gönderdiği bildirimlerin Üye'ye ulaşmamasından sorumlu değildir.

9. Hasarlar ve Kazalar

9.1. Üye, aracı teslim almadan önce aracın içindeki ve dışındaki hasarlar için aracı gözle muayene etmek, lastikleri ve lastiklerin hava basınçlarını kontrol etmek ve araca ait resmi belgelerin aracın içerisinde olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

9.2. Üye, hasar veya araca ilişkin herhangi bir eksiklik tespit ederse derhal Şirket'i Mobil Uygulama ve/veya Çağrı Merkezi yoluyla bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, Üye söz konusu hasardan sorumlu tutulur.

9.3. Herhangi bir kaza, hırsızlık, yangın, anahtar kaybı, yolda kalma, lastik hasarı veya diğer hasarlar, trafik cezası, park cezası, araç çekilmesi ve diğer tüm beklenmedik durumlarda Üye Şirket'e Mobil Uygulama ve/veya Çağrı Merkezi  yoluyla derhal haber vermekle yükümlüdür. Şirket'e haber verilmemesi halinde tüm sorumluluk Üyeye aittir.

9.4. Kaza, yaralanma, hırsızlık, kayıp vb. durumlarında Üye'nin öncelikle Trafik Polisi (154), Polis (155) veya Jandarma'yı (156) araması, aracın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma karakolundan kaza ve alkol raporunu alması gerekmektedir. Böyle bir durumda, Üyenin Şirket'e Çağrı Merkezi yoluyla bilgi vermesi zorunludur.

9.5. Hasar anında trafik kaza tespit tutanağının eksiksiz bir şekilde hazırlanıp, ilgili tüm taraflarca doldurularak imzalanıp Şirket'e teslim edilmesinden Üye sorumludur.

9.6. Üye kaza durumunda kazaya ilişkin kişisel bir sorumluluk almamalı, karşı tarafa ödeme veya tamir için herhangi bir söz vermemelidir. Aksi halde, tüm sorumluluk Üye'ye aittir.

9.7. Hasar anında varsa kazaya karışan üçüncü şahısların sigorta bilgileri, alkol raporu aslı ile ehliyet ve ruhsat fotokopisi bilgilerini Üye'nin Şirket'e 3 (üç) iş günü içerisinde eksiksiz olarak teslim etmesi gerekir. Aksi takdirde tüm zararlar Üye'ye aittir.Tek taraflı kazalarda beyan yazılamaz, polis raporu tutulması gerekmektedir,  tutulmadığı takdirde tüm masraflar Üye'ye aittir.

10. Sigorta Şartları

10.1. Sigortaya konu durumlarda, Üye'nin Şirket'e veya yetkilendirdiği sigortacılarına hemen haber vermemesi veya yönlendirmelerine uygun hareket etmemesi durumunda hasarın tamamından Üye sorumludur.

10.2. Ehliyetsiz araç kullanılması durumunda oluşacak hasarların tamamından Üye sorumludur.

10.3. Kazanın yasal hız sınırının aşılması sonucunda meydana gelmesi veya Üye'nin kazada tamamen kusurlu bulunması ve bu durumun resmi raporlarda belirtilmesi durumunda hasarın tamamından Üye sorumludur.

10.4. Alkollü araç kullanımı sonucunda meydana gelen hasarın tamamından Üye sorumludur.

10.5. Üye'nin sebebiyet verdiği tüm kazalardaki malzeme, değer kaybı, sigorta tarafından karşılanmayan her türlü zarar ve aracın serviste olduğu dönem boyunca  kiralama ücretinin toplamının tamamından Üye sorumludur.

10.6. Aracın, işbu Sözleşme'deki maddelere ve üyelik kurallarına, kullanım kılavuzuna ve Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen maddelere uygun olmayan şekilde kullanılması durumundan ve Üye'nin kusurlu kullanımından dolayı ortaya çıkacak zararların tamamından Üye sorumludur.

10.7. İş bu maddede geçen haller dışındaki kaza veya hasar durumlarında Üye'nin azami sorumluluğuna ilişkin tutarlar Web Sitesi'nde belirtilecektir.

10.8. Tekerlek hasarları ve cam hasarları sigorta kapsamında değildir. Üye'nin azami sorumluluğu olan tutar, tekerlek ve cam hasarlarını ve aracın kaza yerinden çekilmesi için gerekli çekici ücretini içermez. Bu ücret Üye'den ayrıca tahsil edilir.

10.9. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması durumunda Şirket'in uğrayacağı zararların tamamından Üye sorumludur.

10.10. Araç uyarı göstergelerinin (şarj vb.) uyarısına rağmen gerekli önlemleri almayıp aracın hareket halinde tutulması sonucu oluşan hasarların tamamından Üye sorumludur.

10.11. Şirket, araç içinde unutulan veya zarar gören hiçbir eşyadan sorumlu değildir. Bu eşyalar Üye'nin sorumluluğundadır ve sigorta tarafından kapsama dâhil edilmemiştir.

10.12. Üye, kullandığı aracın kaza yapması ve 3. şahıslara zarar vermesi halinde oluşan ve sigorta limitlerini aşan zararları, sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlüdür. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya Şirketin rücu yolu ile ödemek zorunda olduğu tazminatlardan sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin veya yakınlarının maddi - manevi tazminat talepleri de Üye tarafından karşılanır. Şirket'in rücu hakkı saklıdır.

10.13. Bütün sigortalar önceden rezervasyon yapılarak belirlenen rezervasyon süreleri için geçerlidir. Rezervasyonsuz veya rezervasyon süresi dışındaki bir zamanda Şirket, Üye'nin neden olduğu hiçbir zarardan sorumlu olmayıp bunlardan münhasıran Üye sorumludur.

10.14. Şirket, kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil veya ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edememesi halinde, uğradığı zararlar ve aracın kullanıma sunulamamasından doğan zararlar için Üye'den tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir. Bahse konu tazminat, o döneme ait geçerli olan ücret tarifesinde belirtilen aracın bağlı olduğu ana segmentin kiralama ücreti esas alınarak hesaplanır.

10.15. Üye'nin sebebiyet verdiği kazalarda ve araç hasarlarında, aracın tamirinden kaynaklanan değer kayıpları, Üye tarafından ödenecek olup, bu tutarları Üye peşinen kabul edeceğini beyan eder.

10.16. Üye'nin herhangi bir nedenden dolayı araçta meydana gelen zararlardan (hasar bedeli, araçta meydana gelen değer kaybı) şahsen sorumlu olduğu hallerde Şirket'in mahkeme aracılığı ile tespit yaptırma yükümlülüğü bulunmayıp, hasarlı araç Şirket tarafından herhangi bir yetkili servise götürülecektir. Burada düzenlenecek olan hasar raporunu ve ilgili hasar bedelini Üye peşinen kabul ettiğini beyan eder. Ayrıca Üye, Şirket tarafından bildirilen değer kaybı (araç bedelini aşmayacak şekilde), kazanç kaybı (kazanç kaybı= kira bedeli * tamir süresi) bedeline de itiraz etmeyeceğini, Şirket'in bu yönden de herhangi bir resmi merci veya makamdan belge alma, mahkemeden tespit yaptırma zorunluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

10.17. Şirket aracının kaza sonucu pert olması halinde, kaza sebebi her ne olursa olsun, Üye, aracın proforma fatura bedeli (sıfır anındaki değeri) üzerinden, sigorta şirketinin ödemediği kısım için, Şirket'e hasarı peşinen ve nakden ödemekle yükümlüdür.

10.18. Şirket, bir Electrip aracının kullanımından doğan, Üye ve/veya üçüncü kişilerle ilgili herhangi bir yaralanma ve/veya ölümden sorumlu değildir. Doğmuş ve doğacak tüm zararlardan Üye sorumlu olmakla birlikte İşbu Sözleşme'de yer alan sigorta maddesi hükümleri saklıdır.

11. Hırsızlık

11.1. Üye, aracın güvenliğini sağlayacak şekilde kapalı ve kilitli olarak park etmekle ve ruhsatını ve Üye'nin Electrip üyeliğinin bulunduğu cep telefonunu ve üyeliğe ilişkin kişisel verilerini her zaman güvenli bir şekilde saklamakla yükümlüdür. Sözleşme'de yer alan söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hırsızlığa ilişkin giderler ve cezai şartlar Üye'ye aittir.

11.2. Üye aracın çalınma, gasp edilmesi gibi araca zarar verici hallerde söz konusu duruma ilişkin polis veya jandarmaya başvurarak hazırlanacak ilgili raporları 3 (üç) gün içerisinde temin etmekle yükümlüdür. Söz konusu raporların olay ve fiil tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Üye'den kaynaklanan bir sebepten ötürü alınmaması, gerekli başvuruların yapılmaması ve bu sebeple araç bedelinin sigortadan karşılanamaması halinde Üye; çalınan aracın çalındığı tarihteki kasko bedelinin tamamı, taşıt alım vergileri, noter masrafları ve benzeri masraf ve zararları için Şirket'i tazmin etmekle yükümlüdür.

11.3. Aracın parça ve aksesuarlarının çalınması durumunda işçilik, parça değişimi, bakım süresindeki park giderleri, aracın çekilmesi, yoksun kalınan gelirler, işletme giderleri gibi giderlerden Üye sorumludur.

11.4. Aracın çalınması/herhangi bir nedenle kaybı halinde Üye'nin kusurundan kaynaklanan veya herhangi bir nedenden dolayı hasar teminatı şartları dışında kalması halinde Üye, çalınan aracın proforma fatura değerini (sıfır alınması halindeki değerini) Şirket'e ödemekle yükümlüdür.

12. Gizlilik ve Kişisel Verilen Korunması

12.1. İşbu Sözleşme'nin kabulüyle, Üye'nin üyelik başvurusu sırasında verdiği bilgiler, Şirket tarafından azami özenle korunmaktadır. Mobil uygulama ve diğer yöntemlerle elde edilen her türlü bilgi Sözleşme'nin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Üye, Şirket'e ilettiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Mobil uygulama üzerinden Üye'ye tanımlanan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, bu bilgilerini 3. kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi durumda oluşabilecek zararlardan Üye sorumludur. Üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası ve kişilerin verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinden erişilebilir.

13. Damga Vergisi

13.1. Sözleşme kapsamında doğacak damga vergisi Şirket tarafından beyan edilerek ödenecek olup, Üye'ye kesilecek ilk faturaya yansıtılacaktır.

14. Sözleşmenin Feshi

14.1. Üyelik, işbu Sözleşmede yer alan şartlar uyarınca başlar ve Sözleşme Şirket ve/veya Üye tarafından tek taraflı olarak feshedilinceye kadar devam eder.

14.2. Üye'nin işbu Sözleşme kuralları uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Sözleşme'ye aykırı hareket etmesi durumunda, Şirket herhangi bir ihtara gerek duymaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

14.3. Fesih öncesinde ortaya çıkan tüm idari ve cezai yaptırımlardan ve Şirket'in üyelik dönemine ilişkin talep hakkı bulunan her türlü alacaktan Üye işbu sözleşme sona erse dahi sorumludur.

15. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

15.1. Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık çözümünde münhasıran İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkilerini kabul etmektedir.

Ekleriyle birlikte 15 ana maddeden ibaret işbu sözleşmenin içerisinde yer alan tüm şart ve koşulların tamamını okuyup anladığımı beyan ve kabul ediyorum.

Müşterinin Adı Soyadı:
TCKN:
Tarih: